Thursday, April 24, 2014

Ulaşılması En Kolay Hazine/Zikir,İstiğfar,Duaulasilmasi en kolay hazine zikir istigfar dua 1


 Abdullah ibn.Busr(r.a)'dan rivayet edilmiştir:


"Bir adam:


-Ey Allah'ın Rasulü!İslam'ın nafile ibadetleri bana ağır geldi.(Onların yerine)bana devamlı yapabileceğim(öz olan)bir şeyi bildir ki ona sımsıkı sarılayım,dedi.


Bunun üzerine Rasulullah(s.a.v):


-Dilini devamlı surette Allah'ı anmak suretiyle ıslak tutmaya çalış,buyurdu."


(Tirmizi,İbn Mace,Ahmed b.Hanbel...-Emir ve Yasak Hadisleri sayfa:426)


***


Abdullah ibn.Ömer'den(r.a)'dan rivayet edilmiştir:


"Biz,Rasulullah(s.a.v)'le bir toplulukta yüz defa:


"Rabbi'ğfirli ve tub aleyye inneke ente't-Tevvabu'r-Rahim"(=Rabbim!Beni bağışla.Tevbemi kabul eyle.Doğrusu sen tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametlisin)dediğini sayardık."


(Buhari,Ebu Davud,Tirmizi...-Emir ve Yasak Hadisleri sayfa:434)


***


Abdullah ibn.Abbas(r.a)'dan rivayet edildiğine göre,Rasulullah(s.a.v)şöyle buyurmaktadır:"Yüce Allah istiğfara devam eden kimsenin her sıkıntısı için bir çıkış yolu ve her keder için bir ferahlık sağlar ve onu,hiç ummadığı bir yerden rızıklandırır."


(Ebu Davud,Nesai,İbn Mace,Ahmed b.Hanbel...Emir ve Yasak Hadisleri sayfa:434-435)


***


Muaz b.Cebel(r.a)'dan rivayet edilmiştir:


Peygamber(s.a.v),bir adamın:"Ey celal ve ikram sahibi" şeklinde dua ettiğini işitti.Bunun üzerine Peygamber(s.a.v):


-Dua kapısı senin için açıldı.(Dilediğini iste!)buyurdu.


Yine Peygamber(s.a.v),bir adamın "Allah'ım senden sabır isterim!dediğini işitti.Bunun üzerine Peygamber(s.a.v):


Sen Allah'tan bela istemiş oldun.O'ndan afiyet dile!buyurdu.


(Buhari,Tirmizi,Ahmed b.Hanbel...Emir ve Yasak Hadisleri sayfa:446)


Emir ve Yasak Hadisleri


No comments:

Post a Comment